ห้องเรียน

anigif_teacherเริ่มเรียนกันเลยนะคะ…..

                   → ชุดที่ ๑  คำไทยไขขาน

                   → ชุดที่ ๒ ฉันมาจากไหน                                                                                        ๒.๑ ฉันมาจากปักกิ่ง                                      ๒.๒ ฉันมาจากเขมร                                       ๒.๓ ฉันมาจากยุโรป                                      ๒.๔ ฉันมาจากอินเดีย

                   → ชุดที่ ๓ สร้างสรรค์คำไทย                                                                                   ๓.๑ คำมูลเพิ่มพูนความรู้                               ๓.๒ คำประสมคมความคิด                                   ๓.๓ คำซ้อนซ่อนคำ                                       ๓.๔ คำซ้ำย้ำให้คิด

                   → ชุดที่ ๔ สมาส – สนธิน่ารู้                                                                                      ๔.๑ คำสมาสเกินคาดเดา                                ๔.๒ คำสนธิพิเคราะห์ดู