ลงทะเบียน

นักเรียนต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะเข้าสู่ห้องเรียนได้ค่ะ

1.  หากไม่มี e- mail สมัคร  Hotmail  หรือ  Gmail  ก่อนค่ะ

2.  มี  e-mail แล้ว ลงทะเบียน  ได้เลยค่ะ

3.  ลงทะเบียนแล้ว  ใส่  Username และ  Password กด  Login  เข้าสู่ห้องเรียนที่แถบเมนูด้านข้างได้เลยค่ะ

ใส่ความเห็น